26 Kasım 2009 Perşembe

Laissez faire, laissez aller, laissez passerSevmem 24 Ocakları ve o tarihte alınan '24 Ocak' kararlarını.

Hem Uğur Mumcu'yu alıp götürdü aramızdan, hem de Demirel'in ve Özal'ın Imf'ye daha çok hizmet verebilmek, ülkemizi daha çok sömürmesinin önünü açmak için aldıkları kararların altına yakışıklı imzalarını attıkları tarihdir.Karma ekonomiden "serbest piyasa ekonomisine" geçmenin mutluluğunu yaşadılar hep beraber Özal ve demirel.Özelleştirme ile kamu kesimi küçültülür, yabancı sermayenin ülkeye girişi kolaylaşır, faizi devlet değil arz-talep belirler.24 Ocak'ta yapılan % 48.9 oranındaki devalüasyon ile, bir dolar 70 türk lirasına tekabül eder hale gelir.

Rahmetli Uğur Mumcu 24 Ocak kararları için şöyle der:
"24 ocak kararları, kurulu ekonomik düzeni büyük ölçüde değiştirmeyi amaçlamıştı. ama böylesine köklü bir değişimin gerektirdiği hukuksal düzenlemeler zamanında yürürlüğe konmuş değildir. serbest piyasa ekonomisine ya allah!.. diye dalınmıştır. kapitalizmi biz pek alaturka uyguluyoruz; alaturka kapitalizm dediğimiz de budur. ne yasası düşünülmüş, ne kararnamesi, ne tebliği!.. önüne ardına bakılmadan, el yordamı ile uygulanan liberal kapitalizm düzeni... nihavent makamında kapitalizm!.."

(kaynak: cumhuriyet, 23 haziran 1982, alaturka kapitalizm...)

Türkiye birileri için 'açık pazar' haline getirilmek isteniyor, buna birileri tarafından çanak tutuluyordu.

David Ricardo ve Adam Smith liberal iktisatçıları serbest piyasa ekonomisini şöyle tanımladılar: “Malların serbest dolaşımı ve tam rekabet, ekonominin (yani üretim ve bölüşümün) en iyi şekilde işlemesini sağlayacak temel kurallar olmalıdır. Tüm mallar tüm dünyada hiçbir sınır tanımaksızın gezebilmeli ve bu sayede her bir üretici rakibinden daha çok satış yapabilmek için daha iyi malı çok daha ucuza üretmenin yollarını aramalıdır. Böylece biz tüketiciler de istediğimiz her malın ‘daha kalitelisini’, ‘çok daha ucuza’ tüketebiliriz. Yani refah toplumuna bir adım daha yaklaşabiliriz.”

Refaha ulaşıldı mı peki?

Cevabını siz verin..

Dipnot:Başlığın anlamı."bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler, dünya kendini idare eder"

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder